cdsh
Anul şcolar: 2015/2016

Clase
Profesori
Săli de clasă
Orare generale
Orarul general profesori

cdsh
Anul şcolar: 2015/2016

Orarul general al sălilorLuni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri


1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Fizica Fiz
XC
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
IXB
Udrea
Clasă intreagă

Fiz
VIIIB
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
IXA
Geangursi
Clasă intreagă
Fiz
VIA
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
XF
Geangursi
Clasă intreagă
Fiz
XID
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
IXA
Geangursi
Clasă intreagăFiz
XA
Marin
Clasă intreagă
Fiz
XB
Marin
Clasă intreagăFiz
VIIA
Geangursi
Clasă intreagă
Fiz
VIIB
Marin
Clasă intreagă
Fiz
VIB
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
VIIIA
Marin
Clasă intreagă
Fiz
VIB
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
IXB
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
XE
Marin
Clasă intreagă
Fiz
XC
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
XIB
Marin
Clasă intreagă
Fiz
VIA
Udrea
Clasă intreagă
Fiz
XIIA
Marin
Clasă intreagă
Fiz
IXA
Geangursi
Clasă intreagă
Fiz
XA
Marin
Clasă intreagă
Fiz
XE
Marin
Clasă intreagă
Romana

Lcadv
XF
Neculai
Clasă intreagă
L.rom.
IXC
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
IXD
Condrat
Clasă intreagă
L.rom.
XF
Neculai
Clasă intreagă
L.rom.
XF
Neculai
Clasă intreagă
L.rom.
VIIIA
Coman
Clasă intreagă
L.rom.
XIIB
Neculai
Clasă intreagă
L.rom.
XIIE
Neculai
Clasă intreagă
L.U.
XIIF
Bucur
Clasă intreagă
L.rom.
XD
Anastasiu
Clasă intreagă
Disc.arg.
XIE
Neculai
Clasă intreagă


L.rom.
VIB
Coman
Clasă intreagă
L.rom.
IXD
Condrat
Clasă intreagă
Lat.
VIIIA
Pîrîu
Clasă intreagă
L.rom.
VIIIB
Coman
Clasă intreagă
L.rom.
VIIIB
Coman
Clasă intreagă


L.rom.
VIIIA
Coman
Clasă intreagă
L.rom.
XIB
Bucur
Clasă intreagă
L.rom.
XIIB
Neculai
Clasă intreagă
Disc.arg.
XIID
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
VIIIA
Coman
Clasă intreagă
L.rom.
IXC
Vicol
Clasă intreagă
Lat.
XIF
Pîrîu
Clasă intreagă
Disc.arg.
XIIF
Condrat
Clasă intreagă
L.rom.
XF
Neculai
Clasă intreagă
Matematica Mat
VIIIA
Ciocoiu
Clasă intreagă
Mat
IXA
Ftadeev
Clasă intreagă
Mat
VB
Ftadeev
Clasă intreagă

Mat
XF
Buga
Clasă intreagă


Mat
XD
Popa
Clasă intreagă
Mat
VIB
Popa
Clasă intreagă
Mat
IXE
Popa
Clasă intreagă
Mat
VIIB
Căprită
Clasă intreagă
Mat
VIIA
Popa
Clasă intreagă


Mat
VIIIB
Căprită
Clasă intreagă
Mat
VIIIA
Ciocoiu
Clasă intreagă
Mat
VA
Popa
Clasă intreagă
Mat
IXA
Ftadeev
Clasă intreagă
Mat
VIB
Popa
Clasă intreagă
Mat
XD
Popa
Clasă intreagăMat
IXD
Căprită
Clasă intreagă
Mat
VIIIA
Ciocoiu
Clasă intreagă
Mat
VIIA
Popa
Clasă intreagă
Mat
XIA
Buga
Clasă intreagă
Mat
XID
Ciocoiu
Clasă intreagă
Mat
XIA
Buga
Clasă intreagă
Mat
VIB
Popa
Clasă intreagă

Informatica1 Info
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
XD
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
IXA
Muscalu
Clasă intreagă
Info
VA
Anastasiu L
Clasă intreagă
TIC
XC
Anastasiu L
Clasă intreagă

Info
VIA
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
XIA
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
XIA
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă
Mat
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă

Mat
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă

Info
IXA
Muscalu
Clasă intreagă
Info
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă

Info
VB
Anastasiu L
Clasă intreagă
TIC
XD
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
XC
Anastasiu L
Clasă intreagă

Info
XIC
Anastasiu L
Clasă intreagă
Mat
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
VIB
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
XIC
Anastasiu L
Clasă intreagă
Info
XIA
Anastasiu L
Clasă intreagă
p3
XID
Muscalu
Clasă intreagă

Info
IXA
Muscalu
Clasă intreagă
TIC
XIID
Muscalu
Clasă intreagă
Info
XIIC
Muscalu
Clasă intreagă
Info
XIC
Anastasiu L
Clasă intreagă
TIC
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă

Informatica2


TIC
IXC
Raileanu
Clasă intreagă

TIC
XE
Raileanu
Clasă intreagă
TIC
IXD
Raileanu
Clasă intreagă
TIC
IXD
Raileanu
Clasă intreagă

TIC
IXB
Raileanu
Clasă intreagă
TIC
IXE
Raileanu
Clasă intreagă
TIC
XF
Raileanu
Clasă intreagă
TIC
IXC
Raileanu
Clasă intreagă
TIC
IXB
Raileanu
Clasă intreagă
TIC
IXA
Raileanu
Clasă intreagă

TIC
IXE
Raileanu
Clasă intreagă
TIC
XIIE
Raileanu
Clasă intreagă

TIC
IXA
Raileanu
Clasă intreagă
Info
XIIB
Raileanu
Clasă intreagă


Cabinet multimedia TIC
XA
Muscalu
Clasă intreagă
Info
IXC
Muscalu
Clasă intreagă

L.rom.
XA
Condrat
Clasă intreagă


Lb.fr.
XC
Buric
Clasă intreagă
TIC
XID
Muscalu
Clasă intreagă
Info
XIB
Muscalu
Clasă intreagă
Info
XIB
Muscalu
Clasă intreagă
Info
IXA
Muscalu
Clasă intreagă
Info
IXB
Muscalu
Clasă intreagă
Info
XIIC
Muscalu
Clasă intreagă


Info
XA
Muscalu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XC
Buric
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIF
Buric
Clasă intreagă
L.rom.
XIF
Condrat
Clasă intreagă
L.rom.
XA
Condrat
Clasă intreagă
L.rom.
XIC
Condrat
Clasă intreagă
TIC
XID
Muscalu
Clasă intreagă
Info
XIB
Muscalu
Clasă intreagă

Info
XIB
Muscalu
Clasă intreagă

Engl.
VIIIB
Dorobantu
Clasă intreagă
Mat
VA
Popa
Clasă intreagăChimie


Chim
XC
Firica
Clasă intreagă
Chim
XID
Firica
Clasă intreagă
Chim
IXC
Firica
Clasă intreagă
Chim
XD
Dobre
Clasă intreagă
Chim
XIA
Dobre
Clasă intreagă
Chim
IXD
Dobre
Clasă intreagă
Chim
VIIIB
Firica
Clasă intreagă
Chim
XE
Dobre
Clasă intreagă
Chim
IXE
Dobre
Clasă intreagă


Chim
VIIIA
Dobre
Clasă intreagă
Chim
VIIA
Dobre
Clasă intreagă
Chim
VIIA
Dobre
Clasă intreagă
Chim
VIIB
Dobre
Clasă intreagă

Chim
XIC
Dobre
Clasă intreagă
Chim
IXB
Firica
Clasă intreagă
Chim
IXC
Firica
Clasă intreagă
Chim
XIIB
Dobre
Clasă intreagă
Chim
VIIIB
Firica
Clasă intreagă
Chim
XD
Dobre
Clasă intreagă
Chim
XC
Firica
Clasă intreagă

Biologie Bio
VIB
Radu
Clasă intreagă

Bio
VIIIA
Radu
Clasă intreagă
Bio
VIIB
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
IXA
Niculescu
Clasă intreagă


Bio
IXB
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
XIC
Niculescu
Clasă intreagă

Bio
XIID
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
XA
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
XID
Niculescu
Clasă intreagă

Bio
XB
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
IXC
Voicu
Clasă intreagă


Bio
XC
Voicu
Clasă intreagă


Bio
VIIB
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
VIIA
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
XID
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
XF
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
VIIA
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
XC
Voicu
Clasă intreagă
Bio
XD
Voicu
Clasă intreagă
Bio
VIA
Radu
Clasă intreagă
Bio
VIA
Radu
Clasă intreagă
Bio
VIB
Radu
Clasă intreagă
Bio
XE
Niculescu
Clasă intreagă

Bio
IXD
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
IXE
Niculescu
Clasă intreagă
Geografie Geo.
XF
Radu D.
Clasă intreagă
Geo.
VIIIA
Nita
Clasă intreagă
Geo.
IXE
Nita
Clasă intreagă
Geo.
XE
Nita
Clasă intreagăGeo.
VB
Nita
Clasă intreagă
Geo.
VIA
Nita
Clasă intreagă
Lb.fr.
VB
Raiciu
Clasă intreagă
Ist
VIIA
Nita
Clasă intreagă

Geo.
VIIA
Nita
Clasă intreagă
Geo.
IXC
Nita
Clasă intreagă


Geo.
VIIB
Nita
Clasă intreagă
Geo.
VIB
Nita
Clasă intreagă
Geo.
XF
Radu D.
Clasă intreagă
Geo.
IXA
Radu D.
Clasă intreagă


L.rom.
XIA
Bucur
Clasă intreagă
Geo.
XIB
Samoila
Clasă intreagă
Geo.
XIA
Samoila
Clasă intreagă
Lb.germ
VB
Sighiartău
Clasă intreagă
Geo.
XIF
Samoila
Clasă intreagă
Geo.
IXE
Nita
Clasă intreagă
Geo.
XIID
Samoila
Clasă intreagă
Geo.
XB
Samoila
Clasă intreagă
Geo.
XC
Samoila
Clasă intreagă
Geo.
XIC
Samoila
Clasă intreagă
Geo.
XE
Nita
Clasă intreagă
Geo.
VIIIA
Nita
Clasă intreagă
Geo.
XD
Nita
Clasă intreagă
Istorie
Ist
XF
Moise
Clasă intreagă
Ist
VA
Nastase
Clasă intreagă
Ist
VIIIA
Moise
Clasă intreagă
Psih.
XA
Butoi
Clasă intreagă


Psih.
XF
Mihai
Clasă intreagă
Ist
IXE
Nastase
Clasă intreagă
Ist
VIIIB
Moise
Clasă intreagă
Ist
XIF
Moise
Clasă intreagă
Ist
XIE
Nastase
Clasă intreagă
Filos
XIIE
Mihai
Clasă intreagă

Ed.antrep.
XF
Caulea
Clasă intreagă

Psih.
XC
Butoi
Clasă intreagă

Ist
VIIIA
Moise
Clasă intreagă
Gcsdc
VB
Nastase
Clasă intreagă
Ist
XB
Moise
Clasă intreagă

Ist
IXE
Nastase
Clasă intreagă
Econ
XIE
Mihai
Clasă intreagă
Ist
XE
Nastase
Clasă intreagă
Ist
VIIIB
Moise
Clasă intreagă
Ist
IXA
Nastase
Clasă intreagă
C.C.
VIIB
Nita
Clasă intreagă
Ist
VB
Nastase
Clasă intreagă
Ist
XIIC
Moise
Clasă intreagă

Sala sport Ed.fiz.
XD
Naparu
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XB
Naparu
Clasă intreagă

Ed.fiz.
XF
Naparu
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XB
Naparu
Clasă intreagă


Ed.fiz.
VA
Naparu
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VIIB
Paraschiv
Clasă intreagă

Ed.fiz.
VIA
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VIIIA
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VIIB
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VIIIB
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XE
Naparu
Clasă intreagă


Ed.fiz.
XA
Naparu
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VIIA
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
IXB
Paraschiv
Clasă intreagă

Ed.fiz.
IXC
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XID
Paraschiv
Clasă intreagă

Ed.fiz.
XIIC
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XIA
Naparu
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XIE
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XA
Naparu
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VA
Naparu
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XD
Naparu
Clasă intreagă
Ed.fiz.
IXD
Paraschiv
Clasă intreagă
Limbi straine Engl.
VB
Plinge
Clasă intreagă
Lb.fr.
VIIA
Raiciu
Clasă intreagă
Engl.
XD
Pavel A
Clasă intreagă
Lb.fr.
VIB
Baciu
Clasă intreagă

Lb.fr.
XB
Buric
Clasă intreagă
Lb.fr.
XA
Baciu
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXD
Baciu
Clasă intreagă
Engl.
XIE
Bazbanela
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIIA
Baciu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIE
Raiciu
Clasă intreagă
Lb.fr.
VIIB
Baciu
Clasă intreagă
Lb.germ
VIB
Sighiartău
Clasă intreagă
Lb.germ
XIIC, XIID, XIIE, XIIF, XIIB, XF
Sighiartău
Engl.
IXE
Bazbanela
Clasă intreagă

Lb.fr.
VIB
Baciu
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXC
Baciu
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXB
Buric
Clasă intreagă
Lb.fr.
XB
Buric
Clasă intreagă

Engl.
VIIIB
Dorobantu
Clasă intreagă
Engl.
XA
Dorobantu
Clasă intreagă
Engl.
VIIIB
Dorobantu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XID
Buric
Clasă intreagă
Engl.
VIIIB
Dorobantu
Clasă intreagă
Engl.
XB
Pavel A
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXA
Raiciu
Clasă intreagă
Engl.
VIB
Pavel A
Clasă intreagă
Engl.
XIE
Bazbanela
Clasă intreagă
Engl.
XE
Plinge
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIA
Baciu
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXE
Raiciu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIF
Buric
Clasă intreagă
Lb.fr.
VIIIA
Raiciu
Clasă intreagă
Capela Rel.
VA
Nuca
Clasă intreagă
Rel.
VIIIB
Nuca
Clasă intreagă
Rel.
VIIB
Nuca
Clasă intreagă
Rel.
VIIA
Nuca
Clasă intreagăRel.
XA
Agache
Clasă intreagă
Rel.
XIID
Agache
Clasă intreagă
Rel.
XIC
Agache
Clasă intreagă
Rel.
IXE
Agache
Clasă intreagă
Rel.
XIIB
Agache
Clasă intreagă
Rel.
XE
Agache
Clasă intreagă

Rel.
XD
Agache
Clasă intreagă

Rel.
XB
Agache
Clasă intreagă

Rel.
XIE
Agache
Clasă intreagă


Dirig.
XIF
Agache
Clasă intreagă
Rel.
XIB
Nuca
Clasă intreagă
Rel.
VB
Nuca
Clasă intreagă
Rel.
VIIIA
Nuca
Clasă intreagă
Rel.
VIA
Nuca
Clasă intreagă

N-11 Mat
VIIA
Popa
Clasă intreagă
L.rom.
VIIB
Vicol
Clasă intreagă
Mat
VIIIB
Căprită
Clasă intreagă

L.rom.
VIIB
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
VIB
Coman
Clasă intreagă

L.rom.
VIIB
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
VA
Vicol
Clasă intreagă
Engl.
VA
Pavel A
Clasă intreagă
Dirig.
VB
Plinge
Clasă intreagă
Dirig.
VIB
Nita
Clasă intreagă
L.rom.
VA
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
VIIB
Vicol
Clasă intreagă
Mat
VIA
Anastasiu L
Clasă intreagă
Geo.
VIIIB
Nita
Clasă intreagă
Mat
VIA
Anastasiu L
Clasă intreagă
Dirig.
VIIB
Bazbanela
Clasă intreagă
Ed.plastica
VIIB
Baitu
Clasă intreagă
Engl.
VIIB
Bazbanela
Clasă intreagă


Ed.tehn
VIB
Nichiforov
Clasă intreagă
Ed.plast.
VIIIA, VIIIB
Baitu
Grupa 1
L.rom.
VIIIB
Coman
Clasă intreagă
L.rom.
VB
Coman
Clasă intreagă
Ist
VIIB
Nita
Clasă intreagă
L.rom.
VIA
Coman
Clasă intreagă
Ed.tehn
VIIB
Nichiforov
Clasă intreagă
Ed.tehn
VIIA
Nichiforov
Clasă intreagă
Ed.tehn
VIIIB
Nichiforov
Clasă intreagă
N-12 Mat
VIIB
Căprită
Clasă intreagă
Engl.
VIB
Pavel A
Clasă intreagă
Mat
VIB
Popa
Clasă intreagă
L.rom.
VIA
Coman
Clasă intreagă
Lb.fr.
VIA
Buric
Clasă intreagă
Mat
VIA
Anastasiu L
Clasă intreagă

Engl.
VIIA
Pavel A
Clasă intreagă
Engl.
VIIIA
Pavel A
Clasă intreagă
St. Soc
VIB
Nastase
Clasă intreagă
Engl.
VIIIA
Pavel A
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VB
Naparu
Clasă intreagă
L.rom.
VB
Coman
Clasă intreagă
Dirig.
VIIA
Coman
Clasă intreagă
Ed.plastica
VIB
Baitu
Clasă intreagă
Mat
VA
Popa
Clasă intreagă
Lat.
VIIIB
Pîrîu
Clasă intreagă
Gcsdc
VA
Nastase
Clasă intreagă
Ist
VB
Nastase
Clasă intreagăMat
VIIB
Căprită
Clasă intreagă
Ed.muz.
VIIIA, VIIIB
Dumitru
Grupa 2
Ed.tehn
VB
Nichiforov
Clasă intreagă
Mat
VIIB
Căprită
Clasă intreagă
Ed.muzicala
VIIA
Dumitru
Clasă intreagă
Chim
VIIIA
Dobre
Clasă intreagă
L.rom.
VIB
Coman
Clasă intreagă
Lb.fr.
VB
Raiciu
Clasă intreagă

N-13 Geo.
VIIIB
Nita
Clasă intreagă
Bio
VB
Radu
Clasă intreagă
Engl.
VIA
Plinge
Clasă intreagă

L.rom.
VIIIA
Coman
Clasă intreagă
Lb.fr.
VIIB
Baciu
Clasă intreagă

St. Soc
VIA
Nastase
Clasă intreagă
Lb.fr.
VIIIB
Raiciu
Clasă intreagă
L.rom.
VIIA
Coman
Clasă intreagă
L.rom.
VA
Vicol
Clasă intreagă
Mat
VIA
Anastasiu L
Clasă intreagă
Mat
VIIIB
Căprită
Clasă intreagă

Geo.
VA
Nita
Clasă intreagă
Fiz
VIIA
Geangursi
Clasă intreagă
L.rom.
VIIA
Coman
Clasă intreagă

Engl.
VIA
Plinge
Clasă intreagăEd.plastica
VIIA
Baitu
Clasă intreagă
Lb.germ
VIIA
Sighiartău
Clasă intreagă
C.C.
VIIA
Nita
Clasă intreagă

Ed.plastica
VB
Baitu
Clasă intreagă
Engl.
VIIA
Pavel A
Clasă intreagă
Mat
VIIIB
Căprită
Clasă intreagă
Dirig.
VIIIB
Căprită
Clasă intreagă

N-14 Ist
VIA
Moise
Clasă intreagă
Bio
VA
Niculescu
Clasă intreagă
L.rom.
VIIA
Coman
Clasă intreagă

Ist
VIB
Nita
Clasă intreagăL.rom.
VIIA
Coman
Clasă intreagă
Chim
VIIB
Dobre
Clasă intreagă
L.rom.
VIB
Coman
Clasă intreagă
Lb.germ
VA
Sighiartău
Clasă intreagă
C.C.
VIIIA
Moise
Clasă intreagă

Lb.fr.
VIIA
Raiciu
Clasă intreagă
Ed.muzicala
VIIB
Dumitru
Clasă intreagă
Ed.muzicala
VB
Dumitru
Clasă intreagă
Mat
VIIA
Popa
Clasă intreagă
Lb.germ
VIA
Sighiartău
Clasă intreagă
L.rom.
VIA
Coman
Clasă intreagă
Ed.muzicala
VA
Dumitru
Clasă intreagă
Ed.tehn
VA
Nichiforov
Clasă intreagă
Engl.
VA
Pavel A
Clasă intreagă
Ed.muzicala
VIB
Dumitru
Clasă intreagă
Dirig.
VIA
Dumitru
Clasă intreagă
Ist
VA
Nastase
Clasă intreagă

B-00 Rel.
IXD
Agache
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VIA
Paraschiv
Clasă intreagă

Ed.fiz.
VIB
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VB
Naparu
Clasă intreagă
Dirig.
VIIIA
Paraschiv
Clasă intreagă
Ed.fiz.
XC
Naparu
Clasă intreagă
L.rom.
VIIIB
Coman
Clasă intreagă


Lb.fr.
VIIB
Baciu
Clasă intreagă

Lb.fr.
VIIIA
Raiciu
Clasă intreagă

L.rom.
VB
Coman
Clasă intreagă
Fiz
VIIB
Marin
Clasă intreagă
Engl.
VIIB
Bazbanela
Clasă intreagă
Fiz
VIIIA
Marin
Clasă intreagă
Dirig.
VA
Buric
Clasă intreagă
Ed.fiz.
VIB
Paraschiv
Clasă intreagă

Rel.
VIB
Nuca
Clasă intreagă
Fiz
IXC
Marin
Clasă intreagă

Ed.fiz.
VIIA
Paraschiv
Clasă intreagă
Engl.
IXA
Bazbanela
Clasă intreagă

S-01
Mat
XE
Căprită
Clasă intreagă
L.rom.
XE
Vicol
Clasă intreagă


Engl.
XA
Dorobantu
Clasă intreagă

Engl.
XE
Plinge
Clasă intreagă
Ist
XF
Moise
Clasă intreagă
Lb.fr.
XF
Buric
Clasă intreagă
Psih.
XE
Mihai
Clasă intreagă
Dirig.
XF
Moise
Clasă intreagă
Engl.
XF
Plinge
Clasă intreagă


L.rom.
XE
Vicol
Clasă intreagă
Engl.
XF
Plinge
Clasă intreagă
Ed.plast.
XE, XF
Baitu
Grupa 1
L.rom.
XB
Vicol
Clasă intreagă


Mat
XF
Buga
Clasă intreagă
Psih.
XF
Mihai
Clasă intreagă
L.rom.
XE
Vicol
Clasă intreagă
Mat
XE
Căprită
Clasă intreagă
Psih.
XE
Mihai
Clasă intreagă
Engl.
XE
Plinge
Clasă intreagă
Chim
XB
Firica
Clasă intreagă
Lb.fr.
XD
Baciu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XE
Baciu
Clasă intreagă
L.rom.
XB
Vicol
Clasă intreagă
Ist
XC
Nastase
Clasă intreagă
Rel.
XF
Agache
Clasă intreagă
Lat.
XE
Pîrîu
Clasă intreagă
Geo.
XA
Samoila
Clasă intreagă
S-02 Ee
XE
Caulea
Clasă intreagă
Lb.fr.
XA
Baciu
Clasă intreagă
Mat
XA
Buga
Clasă intreagă
Psih.
XB
Butoi
Clasă intreagă
Lb.fr.
XE
Baciu
Clasă intreagă
Ed.antrep.
XC
Caulea
Clasă intreagă
Ed.antrep.
XA
Caulea
Clasă intreagă
Ed.antrep.
XE
Caulea
Clasă intreagă

Ist
XE
Nastase
Clasă intreagă

Lat.
XF
Pîrîu
Clasă intreagă
L.rom.
XE
Vicol
Clasă intreagă
Ed.muz.
XE, XF
Dumitru
Grupa 2
Chim
XA
Firica
Clasă intreagă


L.rom.
XB
Vicol
Clasă intreagă
Ist
XE
Nastase
Clasă intreagă
Econ
XIE
Mihai
Clasă intreagă
Chim
XB
Firica
Clasă intreagă
Mat
XC
Gutescu
Clasă intreagă
Log.
IXD
Mihai
Clasă intreagă

Ist
XF
Moise
Clasă intreagă
Mat
XA
Buga
Clasă intreagă
Fiz
XF
Geangursi
Clasă intreagă
Engl.
XF
Plinge
Clasă intreagă
Fiz
XB
Marin
Clasă intreagă
Chim
XF
Dobre
Clasă intreagă

S-03


Fiz
XIIA
Marin
Clasă intreagă
L.U.
XIF
Bucur
Clasă intreagă
L.rom.
XIA
Bucur
Clasă intreagă
Mat
XIB
Buga
Clasă intreagă
Bio
XIIC
Voicu
Clasă intreagă
Econ
XIA
Caulea
Clasă intreagă
Engl.
XIC
Plinge
Clasă intreagăEcon
XIB
Mihai
Clasă intreagă
Chim
XID
Firica
Clasă intreagă
Mat
XIA
Buga
Clasă intreagă
Socio.
XIF
Caulea
Clasă intreagă
Ist
XIA
Nita
Clasă intreagă

Info
XIA
Anastasiu L
Clasă intreagă
Ed art
XIF
Baitu
Clasă intreagă
Ist
XIC
Nita
Clasă intreagă
Mat
XID
Ciocoiu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIB
Raiciu
Clasă intreagă
Engl.
XIB
Bazbanela
Clasă intreagă
Engl.
XIC
Plinge
Clasă intreagă

S-04 Fiz
IXE
Geangursi
Clasă intreagă


L.rom.
XIB
Bucur
Clasă intreagă
Dirig.
XC
Udrea
Clasă intreagă
L.rom.
XIF
Condrat
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIA
Baciu
Clasă intreagă
Fiz
XIC
Geangursi
Clasă intreagă

Fiz
XID
Udrea
Clasă intreagă
Mat
XIB
Buga
Clasă intreagă
Ist
XIF
Moise
Clasă intreagă
Ist
XIB
Moise
Clasă intreagă
L.rom.
VA
Vicol
Clasă intreagă


L.rom.
XIA
Bucur
Clasă intreagă
Econ
XID
Caulea
Clasă intreagă
L.rom.
XIF
Condrat
Clasă intreagă
Rel.
XIF
Agache
Clasă intreagă

Fiz
XIA
Geangursi
Clasă intreagă

S-05


Dirig.
IXE
Neculai
Clasă intreagăLb.fr.
XIF
Buric
Clasă intreagă

Ist
XID
Nita
Clasă intreagă
Mat
XIC
Popa
Clasă intreagă
Log.
IXD
Mihai
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIC
Raiciu
Clasă intreagă

Cult.civ.(BC)
VIIIB
Moise
Clasă intreagă
Mat
XIC
Popa
Clasă intreagă
Ed.tehn
VIA
Nichiforov
Clasă intreagă
TITL
XIF
Condrat
Clasă intreagă
Bio
XIC
Niculescu
Clasă intreagă
Engl.
XIF
Plinge
Clasă intreagă
Bio
XID
Niculescu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XF
Buric
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIC
Raiciu
Clasă intreagă

Geo.
XID
Samoila
Clasă intreagă


S-11 Engl.
IXB
Pavel A
Clasă intreagă
Log.
IXE
Caulea
Clasă intreagă
L.rom.
IXB
Anastasiu
Clasă intreagă
Ist
IXD
Nastase
Clasă intreagă
Ist
IXB
Nastase
Clasă intreagă


Lb.fr.
IXA
Raiciu
Clasă intreagă
Mat
IXB
Gutescu
Clasă intreagă
Log.
IXB
Mihai
Clasă intreagă
Mat
IXC
Gutescu
Clasă intreagă
Engl.
IXA
Bazbanela
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXC
Baciu
Clasă intreagă
Log.
IXA
Caulea
Clasă intreagă
Mat
IXB
Gutescu
Clasă intreagă
L.rom.
IXB
Anastasiu
Clasă intreagă
Mat
IXC
Gutescu
Clasă intreagă
L.rom.
IXB
Anastasiu
Clasă intreagă
L.rom.
IXD
Condrat
Clasă intreagă
Chim
IXC
Firica
Clasă intreagă
Chim
IXB
Firica
Clasă intreagă

Mat
IXB
Gutescu
Clasă intreagă
Chim
IXA
Firica
Clasă intreagă
Engl.
IXB
Pavel A
Clasă intreagă
Ist
IXD
Nastase
Clasă intreagă


Engl.
IXC
Bazbanela
Clasă intreagă
Bio
IXB
Niculescu
Clasă intreagă
Rel.
IXB
Agache
Clasă intreagă
L.rom.
IXE
Neculai
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXB
Buric
Clasă intreagă
Ed.plast.
IXC
Baitu
Grupa 1
Ed.muz.
IXA, IXB
Dumitru
Grupa 2
S-12 Mat
IXA
Ftadeev
Clasă intreagă
Geo.
IXD
Radu D.
Clasă intreagă
Rel.
IXC
Agache
Clasă intreagă
Rel.
IXA
Agache
Clasă intreagă
L.rom.
IXE
Neculai
Clasă intreagă
L.rom.
IXA
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
IXA
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
IXE
Neculai
Clasă intreagă
Bio
IXC
Voicu
Clasă intreagă
Engl.
IXD
Dorobantu
Clasă intreagă
Bio
VIIIB
Voicu
Clasă intreagă
L.rom.
IXC
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
IXB
Anastasiu
Clasă intreagă


Engl.
IXE
Bazbanela
Clasă intreagă
Ed.plastica
IXE
Baitu
Clasă intreagă
Geo.
IXD
Radu D.
Clasă intreagă
Fiz
IXC
Marin
Clasă intreagă

Ist
IXC
Nastase
Clasă intreagă
Fiz
IXC
Marin
Clasă intreagă
L.rom.
IXC
Vicol
Clasă intreagă
Fiz
IXE
Geangursi
Clasă intreagă
Engl.
IXD
Dorobantu
Clasă intreagă
Log.
IXE
Caulea
Clasă intreagă


L.rom.
IXA
Vicol
Clasă intreagă
Fiz
IXD
Geangursi
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXD
Baciu
Clasă intreagă
Fiz
IXB
Udrea
Clasă intreagă
Mat
IXC
Gutescu
Clasă intreagă
Ed.muz.
IXC
Dumitru
Grupa 2
Engl.
IXC
Bazbanela
Clasă intreagă
S-13 Mat
IXC
Gutescu
Clasă intreagă

L.rom.
IXD
Condrat
Clasă intreagă
Geo.
IXB
Radu D.
Clasă intreagă
L.rom.
IXD
Condrat
Clasă intreagă
Bio
IXA
Niculescu
Clasă intreagă
Dirig.
IXB
Nastase
Clasă intreagă
Lcadv
IXE
Neculai
Clasă intreagă

Dirig.
IXD
Baciu
Clasă intreagă
Fiz
IXD
Geangursi
Clasă intreagă
Dirig.
IXA
Naparu
Clasă intreagă
Engl.
IXB
Pavel A
Clasă intreagă
Lb.fr.
IXE
Raiciu
Clasă intreagă
Lat.
IXE
Pîrîu
Clasă intreagă


Ed.muzicala
IXE
Dumitru
Clasă intreagă
Ed.muzicala
IXD
Dumitru
Clasă intreagă
Mat
IXD
Căprită
Clasă intreagă
Mat
IXE
Popa
Clasă intreagă
Chim
IXA
Firica
Clasă intreagă


Engl.
IXD
Dorobantu
Clasă intreagă
L.rom.
IXE
Neculai
Clasă intreagă
Engl.
IXE
Bazbanela
Clasă intreagă
Lat.
IXD
Pîrîu
Clasă intreagă
Ed.plastica
IXD
Baitu
Clasă intreagă
Mat
IXB
Gutescu
Clasă intreagă
Ed.plast.
IXA, IXB
Baitu
Grupa 1
S14
Rel.
XC
Agache
Clasă intreagă
Engl.
XC
Dorobantu
Clasă intreagă
L.rom.
XD
Anastasiu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XD
Baciu
Clasă intreagă
L.rom.
XC
Condrat
Clasă intreagă


Chim
XD
Dobre
Clasă intreagă
Mat
XA
Buga
Clasă intreagă

Engl.
XC
Dorobantu
Clasă intreagă
Dirig.
XD
Popa
Clasă intreagă
Dirig.
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă
Engl.
XC
Dorobantu
Clasă intreagă
L.rom.
XC
Condrat
Clasă intreagă

Mat
XC
Gutescu
Clasă intreagă

Ist
XA
Moise
Clasă intreagă


Fiz
XC
Udrea
Clasă intreagă
Ist
XD
Nastase
Clasă intreagă
Mat
XC
Gutescu
Clasă intreagă
Ed.plast.
XA, XB
Baitu
Grupa 1
Lb.fr.
VIIIB
Raiciu
Clasă intreagă


Ed.plast.
XC, XD
Baitu
Grupa 1
Mat
XD
Popa
Clasă intreagă
Ed.antrep.
XB
Caulea
Clasă intreagă
L.rom.
XC
Condrat
Clasă intreagă

Mat
XB
Anastasiu L
Clasă intreagă
S-15

Bio
XB
Niculescu
Clasă intreagă
Engl.
XC
Dorobantu
Clasă intreagă
Fiz
XB
Marin
Clasă intreagă
Fiz
XD
Geangursi
Clasă intreagă

Engl.
XB
Pavel A
Clasă intreagăPsih.
XD
Butoi
Clasă intreagă
L.rom.
XD
Anastasiu
Clasă intreagă
Engl.
XD
Pavel A
Clasă intreagăL.rom.
XA
Condrat
Clasă intreagă
Mat
XD
Popa
Clasă intreagă
Mat
XC
Gutescu
Clasă intreagă
Fiz
VIIIB
Udrea
Clasă intreagă
Ed.muz.
XA, XB
Dumitru
Grupa 2
Fiz
XA
Marin
Clasă intreagă

Dirig.
XA
Marin
Clasă intreagă
Ed.muz.
XC, XD
Dumitru
Grupa 2
Bio
XA
Niculescu
Clasă intreagă
Bio
XD
Voicu
Clasă intreagă
Chim
XA
Firica
Clasă intreagă


C-12Mat
XA
Buga
Clasă intreagă
Engl.
XIE
Bazbanela
Clasă intreagă
L.rom.
XID
Condrat
Clasă intreagă
Engl.
XIF
Plinge
Clasă intreagă

Lb.fr.
XIE
Raiciu
Clasă intreagăL.rom.
VIA
Coman
Clasă intreagăIst
XIE
Nastase
Clasă intreagă
Socio.
XIE
Caulea
Clasă intreagă
L.rom.
VB
Coman
Clasă intreagă
Im
XIE
Nastase
Clasă intreagă
Mat
XIE
Buga
Clasă intreagă


Dirig.
XIE
Raiciu
Clasă intreagă
L.rom.
XIIC
Anastasiu
Clasă intreagă

Ed art
XIE
Baitu
Clasă intreagă
L.rom.
XIE
Neculai
Clasă intreagă


C-21


Fiz
XIIC
Geangursi
Clasă intreagă
Engl.
XIIF
Plinge
Clasă intreagă
Mat
XIIC
Gutescu
Clasă intreagă
Engl.
XIIC
Dorobantu
Clasă intreagă
Mat
XIIE
Buga
Clasă intreagă
Engl.
XIIA
Dorobantu
Clasă intreagă

Mat
VIIIA
Ciocoiu
Clasă intreagă
Ed.plastica
VIA
Baitu
Clasă intreagă


Lb.fr.
VA
Buric
Clasă intreagă
Lb.fr.
VA
Buric
Clasă intreagă
L.rom.
IXA
Vicol
Clasă intreagă
Lb.fr.
VIA
Buric
Clasă intreagăMat
VIIIA
Ciocoiu
Clasă intreagă
Filos
XIIA
Caulea
Clasă intreagă
Mat
XIID
Gutescu
Clasă intreagă
Ist
XIIE
Moise
Clasă intreagă
Filos
XIIB
Caulea
Clasă intreagă

C-22Dirig.
XIIA
Raileanu
Clasă intreagă
Mat
XIIB
Căprită
Clasă intreagă
Fiz
XIIB
Udrea
Clasă intreagă
Mat
XIIA
Căprită
Clasă intreagă
Ist
XIIB
Nastase
Clasă intreagă
Dirig.
XE
Caulea
Clasă intreagă

Engl.
IXB
Pavel A
Clasă intreagă
Fiz
XD
Geangursi
Clasă intreagă
Fiz
XD
Geangursi
Clasă intreagă
Ed.antrep.
XD
Caulea
Clasă intreagă

Mat
XIIA
Căprită
Clasă intreagă
Chim
XIIA
Dobre
Clasă intreagă
Disc.arg.
XIIE
Neculai
Clasă intreagă
Engl.
XIIE
Bazbanela
Clasă intreagă
Engl.
XIIF
Plinge
Clasă intreagă
Fiz
XIID
Udrea
Clasă intreagă

C-23


Engl.
XIIB
Dorobantu
Clasă intreagă
Lb.fr.
XIIE
Buric
Clasă intreagă
T.T.
XIIF
Plinge
Clasă intreagă
Disc.arg.
XIIA
Neculai
Clasă intreagă
Mat
XIID
Gutescu
Clasă intreagă
Dirig.
XIID
Pavel A
Clasă intreagă

Dirig.
IXC
Vicol
Clasă intreagă

Mat
IXA
Ftadeev
Clasă intreagă

Ed.fiz.
IXA
Naparu
Clasă intreagă


Mat
VA
Popa
Clasă intreagă
Fiz
XIC
Geangursi
Clasă intreagă
Log.
IXC
Caulea
Clasă intreagă
Mat
XA
Buga
Clasă intreagă
L.rom.
XIB
Bucur
Clasă intreagă


Lb.fr.
XIIE
Buric
Clasă intreagă
Fiz
XIIB
Udrea
Clasă intreagă
Ist
XIIF
Moise
Clasă intreagă
L.rom.
XIIF
Condrat
Clasă intreagă
Filos
XIIC
Caulea
Clasă intreagă
Ed.fiz.
IXE
Paraschiv
Clasă intreagă

C-24


Mat
VB
Ftadeev
Clasă intreagăIst
XIIF
Moise
Clasă intreagă
Engl.
XIIC
Dorobantu
Clasă intreagă
L.rom.
XIID
Vicol
Clasă intreagă
Engl.
XIIE
Bazbanela
Clasă intreagă
L.rom.
XIIF
Condrat
Clasă intreagă
TITL
XIIF
Condrat
Clasă intreagă

Mat
VB
Ftadeev
Clasă intreagă
Mat
VB
Ftadeev
Clasă intreagăEd.tehn
VIIIA
Nichiforov
Clasă intreagă
Engl.
VB
Plinge
Clasă intreagă
L.rom.
XF
Neculai
Clasă intreagă


Dirig.
XIIF
Pîrîu
Clasă intreagă
O-pt
XIIF
Pîrîu
Clasă intreagă
Mat
XIIC
Gutescu
Clasă intreagă
Mat
XIIB
Căprită
Clasă intreagă
L.rom.
XIID
Vicol
Clasă intreagă
L.rom.
XIIE
Neculai
Clasă intreagă
Ee
XIIE
Caulea
Clasă intreagă

Pagina următoare

Clase  Profesori  Săli de clasă  Orarul general clase  Orarul general profesori  Orarul general al sălilor 

Ultima modificare: 16.03.2019 20:01:31
http://www.aScTimeTables.com