Gazeta Matematică
a Colegiului Dobrogean "Spiru Haret"

Concursul Naţional de Matematică
"Laurenţiu Panaitopol"

Anul  III
Nr. 4
Tulcea  2017
ISSN 2457-7014
ISSN-L 2457-7014

Colectivul  de  redacţie:

Prof. Anastasiu Forin Cristian

Prof. Petre Monica

Prof. dr. Anastasiu Liliana

Prof. Guţescu Petre

Prof. Muscalu Adrian

Cuprins