Colegiul Dobrogean "Spiru Haret"
Tulcea

GAZETA   MATEMATICĂ
Nr. 1

Cuprins

Articole

Învătarea matematicii prin activităti practice-Prof. Buga Viorel

Probleme de clasă pentru clasa a XI a-Prof. dr. Guţescu Petre

Ecuaţii diofantice-Prof. Muscalu Adrian

Proiecte: coordonator-Prof. Căpriţă Doru Marian

Ecuaţii exponenţiale-Barcaru Cosmin-Florentin-clasa a X-a B.

Inducţia-Mocanu Bianca- clasa a X-a B.

Inecuaţii exponenţiale şi logaritmice-Cudalba George -clasa a X-a B.

Sume combinatorice şi binomul lui Newton-Tofăleanu Cristian -clasa a X-a B

Probleme de numărare-Uncu Bianca Mihaela -clasa a X-a B

Probleme propuse

Probleme propuse

Teste pentru clasă

Test de evaluare iniţiala clasa a X a-Prof. Buga Viorel

Test de evaluare iniţiala clasa a XI a-Prof. Buga Viorel

Test de evaluare iniţiala clasa a XII a-Prof. Buga Viorel