Scurt  istoric


 • 14 NOIEMBRIE 1883 – ia fiinţă „GIMNAZIUL REAL DE BĂIEŢI” din TULCEA
 • 1885-1890 – se desfiinţează GIMNAZIUL, datorită crizei financiare
 • 27 IULIE 1890 – se reînfiinţează GIMNAZIUL ( funcţionează cu trei clase, apoi cu patru )
 • 1 SEPTEMBRIE 1897 – „GIMNAZIUL REAL DE BĂIEŢI”  se transformă în LICEU ( ia fiinţă clasa a V-a )
 •  2 SEPTEMBRIE 1897 – se înfiinţează ŞCOALA SECUNDARĂ DE FETE - GRADUL II,  „PRINCIPESA ILEANA „
 • 1899-1900 –se înfiinţează clasa a VII – a
 • 14 IUNIE 1902  - îşi pune semnătura  SPIRU HARET – ministrul Instrucţiunii Publice pentru lucrările de construire a primului local al celei dintâi şcoli secundare din Dobrogea
 • 1903 – se dă liceului numele de „ PRINCIPELE CAROL „ ( până în 1941)
 • 1906- apare prima publicaţie a elevilor de la cursul superior „Colnicul Hora”, prima revistă şcolară din Dobrogea, continuată astăzi de Revista „Aspiraţii”
 • 1916- se înfiinţează BIBLIOTECA liceului, care este şi prima bibliotecă publică din oraş
 • 1 DECEMBRIE 1916 – liceul se închide ( în timpul regimului de ocupaţie militară bulgară- germană- turcă)
 • 1918 – liceul îşi reia activitatea
 • 1920 – se amenajează ARENA „ MIRCEA „
 • OCTOMBRIE 1923 – se dezveleşte bustul marelui pedagog şi om politic SPIRU HARET
 • AUGUST 1925 – TOAMNA 1926 -  se construieşte actuala aripă de nord a liceului cu 10 săli de clasă cu pereţii căptuşiţi cu lambriuri de lemn, cu sobe de teracotă, cu lumină electrică şi mobilier corespunzător. Se împrejmuieşte curtea cu zid de piatră, se betonează curtea.
 • VARA 1926 – TOAMNA 1927 –se construieşte pavilionul central cu săli de clasă, cancelarii, o sală de recepţii, subsol şi mansardă
 • 1928-1929 – se trece,  pe baza prevederilor Legii învăţământului din 1928 , la Liceul unitar de şapte clase ( 3 pentru cursul inferior şi 4 pentru cursul superior sau liceal propriu-zis )
 • Din anul şcolar 1934 –1935 se revine la LICEUL cu  8 clase cu două cicluri de câte 4 ani fiecare
 • SEPTEMBRIE 1941- se schimbă numele în „LICEUL TEORETIC DE BĂIEŢI TULCEA”
 • 1948 – prin unificarea LICEULUI DE BĂIEŢI  cu LICEUL DE FETE devine „LICEUL MIXT TULCEA
 • În anul şcolar 1948 – 1949 se înfiinţează învăţământul seral şi fără frecvenţă, fiind în lichidare începând cu anul şcolar 1982 – 1983
 • 1953 - 1957 – LICEUL devine „ŞCOALA MEDIE DE 10 ANI NR.1”
 • În anul şcolar 1957 – 1958 se reînfiinţează învăţământul primar, fiind în lichidare începând cu anul şcolar 1982 – 1983
 • 1958–1965 – ŞCOALA MEDIE NR.1 redevine „LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ NR.1”.
 • 1970 –1971 – se construieşte aripa de sud cu 10 săli de clasă şi 3 laboratoare ( fizică, chimie şi biologie )
 • Începând cu anul 1971 liceul se numeşte „LICEUL „SPIRU HARET”
 • 1972 – 1973 – se construieşte clădirea atelierelor – şcoală
 • 10 –12 NOIEMBRIE 1973 – se inaugurează MUZEUL LICEULUI
 • 1993 -  devine Şcoală asociată UNESCO
 • NOIEMBRIE 1995 – se amenajează centrala termică proprie
 • Din 13 IULIE 1996 LICEUL se numeşte COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET”
 • 2000 - 2001- se amenajează cabinetele de istorie-geografie, ştiinţe socio-umane si psihopedagogie
 • DECEMBRIE 2001 si DECEMBRIE 2003 - se amenajează cate un laborator de informatica , fiecare cu o reţea formata din 25 de staţii si un server
 • APRILIE 2004 - se amenajează al treilea laborator de informatica
 • IUNIE-OCTOMBRIE 2004 - se modernizează centrala termica
 • SEPTEMBRIE 2004 - se amenajează cabinetul de limbi străine
 • DECEMBRIE 2004 - se dotează cu material didactic corespunzător laboratorul de fizica
 • IANUARIE 2005 - se da in folosinţa un nou laborator de chimie, modern si dotat cu aparatura necesara
 • SEPTEMBRIE 2005- se da in folosinţa laboratoare moderne de geografie si biologie
 • 2005-2006- se da in folosinţa noul laborator de fizica
 • 2006-2007- cabinet de matematica, cabinet de consiliere şcolara
 • 2007-2008-cabinete de istorie, ştiinţe sociale, limba romana
 • 2007-2008-cabinetul Comisiei pentru asigurarea si realizarea calităţii
 • 22 Aprilie 2008-Colegiul Spiru Haret devine SCOALA EUROPEANA.

           De aici, de pe băncile Colegiului Dobrogean “Spiru Haret”, au plecat să slujească ştiinţa, cultura românească, absolvenţii:

-           academicienii : Constantin Bratescu (geograf), Orest Tafrali (istoric),  Nicolae Cornateanu (biolog), Nicolae Dinulescu (inginer);

-           savanţii: Alexandru Arbore, Paul Nicorescu, Sergiu Condrea, Ovidiu Voicu;

-           profesori universitari doctori: Constantin Caloghera, Enciu Minciu, Alexe Cristea, Dan Potolea,  Edmond Berceanu, Marin Ciurel;

-           filologii: Mioara Avram, Victor Ivanovici, Gheorghe Nedioglu;

-           scriitorii: Gheorghe Eminescu, Traian Cosovei, Emilia Caldararu, Pavel Dan;

-           compozitorii: Dumitru Chiriac, Ludovic Paceag;

-           pictorii: Constantin Calafeteanu, Anton Lazăr, Albert Poch;

-           actorii: Toni Buiacici, Costel Constantinescu, Radu Gheorghe, Natalia Lefescu, Virginia Mirea, Tora Vasilescu;

-           arheologul dr. Victor Bauman;

-           geologul Vasile Bacalu si mulţi alţii.

   

CNSH Colegiul Național “ Spiru Haret” Tulcea ;
  Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, Strada 14 Noiembrie , Nr. 24,  Cod Poștal: 820009;
  Telefon: 0240517130; Fax:0240517130.

E-mail: spiruharetl@yahoo.com

................................. .................................